שירותי הייעוץ שלנו

בשני העשורים האחרונים, עם התפתחותן של טכנולוגיות תקשורת חדשניות והתבססותה של המדיה החברתית, הלך והתחזק תפקידה המרכזי של תקשורת הפנים בניהול השיח הארגוני. 

גישה אסטרטגית וניהול מקצועי ויעיל של מערך תקשורת הפנים הפך לחיוני בניהול הפעילות העסקית, בבניה וביסוס של תרבות ארגונית ובהטמעת הצעת הערך של הארגון כמעסיק. 

ארגונים הנעזרים בשירותי הייעוץ שלנו מבצעים בהצלחה קפיצת מדרגה בתחום התקשורת הפנים הארגונית בכל הרבדים –מביסוס הדיאלוג הארגוני והטמעתו במיומנויות ושגרות הניהול ועד לשינוי בתפיסת התחום, במיצובו, בטיוב הערוצים והכלים המשמשים לתקשורת ובאופטימיזציה של שגרות ותהליכים.

פיתוח אסטרטגית תקשורת פנים

תהליך פיתוח האסטרטגיה מתאים לארגונים הנמצאים בשלב ראשוני של בניית מערך תקשורת פנים ארגונית וגם לכאלו המבקשים לבצע קפיצת מדרגה בתחום, ונעשה בשני שלבים: 

אבחון הצרכים הייחודיים של הארגון בתחום התקשורתמתבצע באמצעות המודל הייחודי שפיתחנו (CoMotion SPOT Model) המאפשר ניתוח רב מימדי, מהיר ויעיל של פערים בין המצב הקיים למצב הרצוי, תוך השוואה ל-benchmark ול best practices בתחום.

גיבוש המלצות לאסטרטגיית תקשורת פנים ארגונית ובניית תוכנית עבודה – הנגזרות משילוב בין ניתוח ממצאי האבחון והתובנות שהתקבלו במהלכו עם האסטרטגיה העסקית, המבנה הארגוני והתרבות הארגונית, מידת הבשלות של שדירות הניהול ומערך המשאבים הפנימיים המוקצים בארגון לטובת קידום תחום התקשורת.  בארגונים הבוחרים בכך, אנו מלוות ומדריכות את מנהלי התקשורת הפנים ארגונית בתהליכי הטמעת אסטרטגית התקשורת, בגיבוש תכנית תקשורת שנתית מפורטת וסדורה ומסייעות ביישומה הפרקטי. 

ניהול תהליכי שינוי ומשברים

תמיכה בניהול והובלה של תהליכי שינוי ותהליכים ארגוניים מורכבים, הן במישור הארגוני והן במישור העסקי, תוך סיוע בבניה והפעלה של תוכניות ניהול שינוי, הטמעה ותקשורת. 

במהלך השנים, תמכנו במספר רב של מנכ"לים, הנהלות, מנהלים ובעלי תפקידים, במיזוגים ורכישות, שינוים אסטרטגיים בליבת העסקים, שינוים ארגונים משמעותיים, תהליכי התייעלות וצמצום, הטמעת תהליכי משאבי אנוש, תהליכי הגדרה והטמעה של ערכים ארגוניים ועוד.

פיתוח מנהלים למנהיגות תקשורתית

אנו מלוות מנכ"לים, הנהלות ומנהלים בכירים בפיתוח וביסוס יכולות השיח והתקשורת כחלק מתפקידם הניהולי מנהיגותי , באופן התומך במשימות הניהול השוטף ובהובלת מהלכים ארגוניים משמעותיים. הליווי נעשה בעבודה אישית, המותאמת לכישוריהם וסגנונם האישי של מנהלות ומנהלים ומסייע להם בעבודתם עם צוותים, עמיתים ומנהלים, בסביבות ארגוניות מגוונות. הליווי מבוסס על התפיסה כי הובלה, ניהול ומנהיגות בארגונים, תלויים במידה רבה ביכולתם של מנהלים לרתום עובדים ועמיתים למטרות אליהן הם חותרים, לבסס את אמונם ביכולתם להוביל את הארגון להצלחות, לעורר בהם תשוקה לעשייה ולפתח בהם תחושת משמעות. לשם כך, נדרשות יכולות בניהול דיאלוג המבוסס על הקשבה ואמפטיה בסביבות של ריבוי תרבויות וביזור גיאוגרפי,  ונדרשים כישורים פרקטיים כמו בהירות במסרים, הגדרה ויישום של שגרות תקשורת ועוד. אלה הפכו לקריטיים בעידן של סביבה עסקית המתאפיינת באי וודאות ותנודתיות והתחזקו עוד יותר בעקבות משבר הקורונה, שגם חיזק את הצורך בפיתוח יכולות התקשורת בסביבה של ניהול מרחוק.

תכניות תקשורת למינוף תהליכים חוצי ארגון

ליווי שוטף וסיוע בתכנון, הגדרה והטמעה של תכניות תקשורת מורכבות, כחלק אינטגרלי מניהול תהליכי שינוי עסקיים, ארגוניים ותרבותיים

  • יוזמות עסקיות- תקשור אסטרטגיה עסקית, מיזוגים ורכישות, השקות מוצרים, אירועים מוכווני לקוחות ועוד 
  • תהליכים ארגוניים – הטמעת תרבות ארגונית וערכים, ביסוס הצעת הערך (EVP) כמרכיב בלתי נפרד מהשיח הארגוני השוטף, שינויים ארגוניים, הטמעת מערכות ותהליכים ועוד
  • פרויקטים רחבי היקף ובעלי השפעה רחבה על הארגון ועובדיו – הקמת אתרים חדשים, מעבר משרדים, שינויים בסביבת העבודה הפיסית (מעבר לחללים פתוחים, צמצום שטחים ועוד), העברת פעילויות למיקור חוץ 

Hands on training – ליווי אישי של מנהלות תקשורת פנים

מנהלות תקשורת פנים ארגונית מתמודדות עם אתגרים מורכבים ופועלות בסביבה תנודתית ודינאמית, מרובת ממשקים, כשהן נדרשות למענה מהיר ומדויק לצרכי הארגון כפי שהם נובעים מפעילותו העסקית והארגונית, ולצרכים הייחודים של קהלי היעד השונים, המגוונים והמבוזרים.  הליווי הייעוצי שלנו מסייע ותומך במנהלות תקשורת הפנים הן באימוץ והטמעה של נקודת מבט אסטרטגית התואמת את סדרי העדיפויות של הארגון והן בניהול השוטף של מערך תקשורת הפנים בארגון, תוך יישום מתודולוגיות ו best practices בתחום התקשורת. הליווי הייעוצי ניתן באופן ההולם את הצרכים המקצועיים הספציפיים של מנהלי התקשורת הפנים ארגונית  ושאר העוסקים בתחום, בהתייחס לנסיון ולידע המקצועי הקיים בצוות ולהיקף המשימות, ובאופן המאפשר למידה והתמקצעות תוך השענות על ידע ויכולות קיימים, פיתוחם והרחבתם.

ניהול  מערכי תקשורת פנים ב- outsourcing 

אנו תומכות בארגונים החסרים משאבים פנימיים לניהול שוטף של תחום התקשורת או מתמודדים עם פרויקט הדורש מענה אינטנסיבי, קצר טווח, לצורך סיוע לפונקציות התקשורת הקיימות בניהול מכלול הפעילויות ומשימות התקשורת – משלב הגדרת התוכנית ועד להטמעה וביצוע, תוך שיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטים בתוך הארגון ומחוצה לו.

פיתוח, תכנון והנחיית סדנאות בתקשורת, מנהיגות וניהול

בניה, התאמה והנחיה של סדנאות ייעודיות להנהלות, צוותי ניהול, צוותי תקשורת פנים ארגונית וצוותי משאבי אנוש, תוך התאמה לצרכים הייחודיים של הארגון.
פיתוח אסטרטגית תקשורת פנים
תהליך פיתוח האסטרטגיה מתאים לארגונים הנמצאים בשלב ראשוני של בניית מערך תקשורת פנים ארגונית וגם לכאלו המבקשים לבצע קפיצת מדרגה בתחום, ונעשה בשני שלבים:
אבחון הצרכים הייחודיים של הארגון בתחום התקשורת–מתבצע באמצעות המודל הייחודי שפיתחנו (CoMotion SPOT Model) המאפשר ניתוח רב מימדי, מהיר ויעיל של פערים בין המצב הקיים למצב הרצוי, תוך השוואה ל-benchmark ול best practices בתחום.
גיבוש המלצות לאסטרטגיית תקשורת פנים ארגונית ובניית תוכנית עבודה - הנגזרות משילוב בין ניתוח ממצאי האבחון והתובנות שהתקבלו במהלכו עם האסטרטגיה העסקית, המבנה הארגוני והתרבות הארגונית, מידת הבשלות של שדירות הניהול ומערך המשאבים הפנימיים המוקצים בארגון לטובת קידום תחום התקשורת.
בארגונים הבוחרים בכך, אנו מלוות ומדריכות את מנהלי התקשורת הפנים ארגונית בתהליכי הטמעת אסטרטגית התקשורת, בגיבוש תכנית תקשורת שנתית מפורטת וסדורה ומסייעות ביישומה הפרקטי.
ניהול תהליכי שינוי ומשברים
תמיכה בניהול והובלה של תהליכי שינוי ותהליכים ארגוניים מורכבים, הן במישור הארגוני והן במישור העסקי, תוך סיוע בבניה והפעלה של תוכניות ניהול שינוי, הטמעה ותקשורת. במהלך השנים, תמכנו במספר רב של מנכ"לים, הנהלות, מנהלים ובעלי תפקידים, במיזוגים ורכישות, שינוים אסטרטגיים בליבת העסקים, שינוים ארגונים משמעותיים, תהליכי התייעלות וצמצום, הטמעת תהליכי משאבי אנוש, תהליכי הגדרה והטמעה של ערכים ארגוניים ועוד.
פיתוח מנהלים למנהיגות תקשורתית
אנו מלוות מנכ"לים, הנהלות ומנהלים בכירים בפיתוח וביסוס יכולות השיח והתקשורת כחלק מתפקידם הניהולי מנהיגותי , באופן התומך במשימות הניהול השוטף ובהובלת מהלכים ארגוניים משמעותיים. הליווי נעשה בעבודה אישית, המותאמת לכישוריהם וסגנונם האישי של מנהלות ומנהלים ומסייע להם בעבודתם עם צוותים, עמיתים ומנהלים, בסביבות ארגוניות מגוונות. הליווי מבוסס על התפיסה כי הובלה, ניהול ומנהיגות בארגונים, תלויים במידה רבה ביכולתם של מנהלים לרתום עובדים ועמיתים למטרות אליהן הם חותרים, לבסס את אמונם ביכולתם להוביל את הארגון להצלחות, לעורר בהם תשוקה לעשייה ולפתח בהם תחושת משמעות. לשם כך, נדרשות יכולות בניהול דיאלוג המבוסס על הקשבה ואמפטיה בסביבות של ריבוי תרבויות וביזור גיאוגרפי, ונדרשים כישורים פרקטיים כמו בהירות במסרים, הגדרה ויישום של שגרות תקשורת ועוד. אלה הפכו לקריטיים בעידן של סביבה עסקית המתאפיינת באי וודאות ותנודתיות והתחזקו עוד יותר בעקבות משבר הקורונה, שגם חיזק את הצורך בפיתוח יכולות התקשורת בסביבה של ניהול מרחוק. הליווי הייעוצי שלנו מסייע ותומך במנהלות תקשורת הפנים הן באימוץ והטמעה של נקודת מבט אסטרטגית התואמת את סדרי העדיפויות של הארגון והן בניהול השוטף של מערך תקשורת הפנים בארגון, תוך יישום מתודולוגיות ו best practices בתחום התקשורת. הליווי הייעוצי ניתן באופן ההולם את הצרכים המקצועיים הספציפיים של מנהלי התקשורת הפנים ארגונית ושאר העוסקים בתחום, בהתייחס לנסיון ולידע המקצועי הקיים בצוות ולהיקף המשימות, ובאופן המאפשר למידה והתמקצעות תוך השענות על ידע ויכולות קיימים, פיתוחם והרחבתם.
תכניות תקשורת למינוף תהליכים חוצי ארגון
ליווי שוטף וסיוע בתכנון, הגדרה והטמעה של תכניות תקשורת מורכבות, כחלק אינטגרלי מניהול תהליכי שינוי עסקיים, ארגוניים ותרבותיים.
- יוזמות עסקיות: תקשור אסטרטגיה עסקית, מיזוגים ורכישות, השקות מוצרים, אירועים מוכווני לקוחות ועוד
- תהליכים ארגוניים: הטמעת תרבות ארגונית וערכים, ביסוס הצעת הערך (EVP) כמרכיב בלתי נפרד מהשיח הארגוני השוטף, שינויים ארגוניים, הטמעת מערכות ותהליכים ועוד
- פרויקטים רחבי היקף ובעלי השפעה רחבה על הארגון ועובדיו: הקמת אתרים חדשים, מעבר משרדים, שינויים בסביבת העבודה הפיסית (מעבר לחללים פתוחים, צמצום שטחים ועוד), העברת פעילויות למיקור חוץ.
Hands on training – ליווי אישי של מנהלות תקשורת פנים
מנהלות תקשורת פנים ארגונית מתמודדות עם אתגרים מורכבים ופועלות בסביבה תנודתית ודינאמית, מרובת ממשקים, כשהן נדרשות למענה מהיר ומדויק לצרכי הארגון כפי שהם נובעים מפעילותו העסקית והארגונית, ולצרכים הייחודים של קהלי היעד השונים, המגוונים והמבוזרים.
הליווי הייעוצי שלנו מסייע ותומך במנהלות תקשורת הפנים הן באימוץ והטמעה של נקודת מבט אסטרטגית התואמת את סדרי העדיפויות של הארגון והן בניהול השוטף של מערך תקשורת הפנים בארגון, תוך יישום מתודולוגיות ו best practices בתחום התקשורת.
הליווי הייעוצי ניתן באופן ההולם את הצרכים המקצועיים הספציפיים של מנהלי התקשורת הפנים ארגונית ושאר העוסקים בתחום, בהתייחס לנסיון ולידע המקצועי הקיים בצוות ולהיקף המשימות, ובאופן המאפשר למידה והתמקצעות תוך השענות על ידע ויכולות קיימים, פיתוחם והרחבתם.
ניהול מערכי תקשורת פנים ב- outsourcing
אנו תומכות בארגונים החסרים משאבים פנימיים לניהול שוטף של תחום התקשורת או מתמודדים עם פרויקט הדורש מענה אינטנסיבי, קצר טווח, לצורך סיוע לפונקציות התקשורת הקיימות בניהול מכלול הפעילויות ומשימות התקשורת - משלב הגדרת התוכנית ועד להטמעה וביצוע, תוך שיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטים בתוך הארגון ומחוצה לו.

פיתוח, תכנון והנחיית סדנאות בתקשורת, מנהיגות וניהול

בניה, התאמה והנחיה של סדנאות ייעודיות להנהלות, צוותי ניהול, צוותי תקשורת פנים ארגונית וצוותי משאבי אנוש, תוך התאמה לצרכים הייחודיים של הארגון.
לכל הסדנאות

בין לקוחותינו

דילוג לתוכן