המודל שלנו

The CoMotion SPOT Model

ה- SPOT Model  הוא מודל ייחודי לאבחון צרכים, הגדרת פערים ומיפוי איזורי מיקוד בתחום התקשורת הפנים ארגונית. המודל  מאפשר למפות בחדות וביעילות את איזורי המיקוד בהם כדאי להשקיע על מנת לבצע קפיצת מדרגה משמעותית בתחום התקשורת הפנים ארגונית. 
באמצעותו, מבוצע ניתוח רב מימדי, מהיר וממוקד של פערים בין המצב הקיים למצב הרצוי מבחינת ציפיות, תפיסות, תכנים ופרקטיקות,  תוך השוואה לבנצ'מרק ול best practices בתחום.
תוצרי האבחון הנעשה באמצעות המודל שלנו, הם עוגנים אסטרטגיים ועקרונות מנחים לתקשורת פנים ארגונית, הניתנים לתרגום מיידי לתכנית עבודה אופרטיבית.
השימוש במודל ובניית התוצרים, נעשים תוך התאמה מלאה למאפיינים הייחודים של הארגון, האסטרטגיה והפעילות העסקית, התרבות הארגונית והמשאבים הפנימיים המוקצים לטובת תחום התקשורת. 

כיצד נתפסת תקשורת הפנים בארגון ומה תפקידה במינוף תהליכים ובהובלת תרבות ושיח ארגוני? מהן הציפיות של עובדים בתקשורת הפנים ארגונית?

כיצד מתבצעת התקשורת בארגון הלכה למעשה? מהן המתודולוגיות, התשתיות, הפלטפורמות, הכלים והערוצים המשמשים לתקשורת בארגון?

האם תחום התקשורת ממוצב כדיסיפלינה מקצועית? האם הוא מהווה חלק אינטגרלי מתרבות הניהול בארגון? מהו מיצובם המקצועי של מובילי התחום?

במה עוסקת התקשורת הארגונית? מהם התכנים, המסרים, האוריינטציה וה Tone of voice של השיח הארגוני?

יתרונות המודל

המודל הוכיח את עצמו כמדויק ויעיל במספר רב של ארגונים אותם ליווינו במהלך השנים. הוא אפשר להנהלות ומובילי התחום בארגון לדון ולקבל החלטות בסוגיות מהותיות הנוגעות להטמעת תחום התקשורת וליישם את ההמלצות בזמן, בקצב ובמשאבים המותאמים לארגון, כפי שמעידות הלקוחות שלנו.

מבהיר את הפערים בין המצוי לרצוי וממקד את איזורי ההשקעה האסטרטגיים המומלצים בהתאם למאפייניו הייחודיים של הארגון
מאפשר ניתוח מקיף, רב מימדי, מהיר ויעיל של זירת התקשורת הפנים ארגונית הקיימת בארגון
מהווה כלי נוח ויעיל לבחינה רב מימדית, מעמיקה ומהירה של הארגון על כל רבדיו, תוך התייחסות למגמות המובילות בתחום התקשורת
הקודם
הבא
דילוג לתוכן