Co-Motion
דיאלוג ארגוני משתף לניהול ומנהיגות

We co-create engaging dialogue

אנו מלוות ארגונים ומנהלים בפיתוח ביסוס והבנייה של אסטרטגיה לניהול דיאלוג ארגוני ובתרגום תכניות עסקיות ויוזמות ארגוניות לסיפורים ברורים, תמציתיים ומעורר השראה, שניתן להזדהות עימם ולהשפיע עליהם

Co-Motion
דיאלוג ארגוני משתף לניהול ומנהיגות

We co-create engaging dialogue

אנו מלוות ארגונים ומנהלים בפיתוח ביסוס והבנייה של אסטרטגיה לניהול דיאלוג ארגוני ובתרגום תכניות עסקיות ויוזמות ארגוניות לסיפורים ברורים, תמציתיים ומעורר השראה, שניתן להזדהות עימם ולהשפיע עליהם

המודל שלנו

ה- SPOT Model  הוא מודל ייחודי שפיתחנו לאבחון צרכים ומיפוי רב מימדי של פערים בתחום התקשורת הפנים ארגונית. 

השימוש במודל מאפשר מיפוי חד ויעיל של איזורי המיקוד אליהם יש להפנות משאבים ניהוליים וארגוניים על מנת לבצע קפיצת מדרגה משמעותית בתחום.

תוצרי תהליך העבודה באמצעות המודל הם עוגנים אסטרטגיים ועקרונות מנחים לתקשורת פנים ארגונית, הניתנים לתרגום מיידי לתכנית עבודה אופרטיבית.

אומרים עלינו

אומרים עלינו

בין לקוחותינו

דילוג לתוכן